Zasady zamieszczania opinii i ocen produktu

wersja 1.0 | obowiązuje od 18.10.2022
1.
W celu zapewnienia naszym klientom jak najbardziej wiarygodnych opinii o naszych produktach, opinie na ich temat mogą wystawić jedynie nasi klienci, którzy uprzednio dokonali zakupu opiniowanego – ocenianego produktu w naszym sklepie.
2.
Klient tworzy opinię i dokonuje oceny poprzez formularz, który przesyłany jest przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail na adres Klienta wraz z prośbą o wystawienie oceny i opinii dla losowo wybranego Produktu z całości zamówienia.
3.
Zamieszczona przez Klienta opinia i ocena musi być związana z Produktem oraz przedstawiać osobiste, subiektywne odczucia Klienta z nim związane. Opinia lub ocena nie służą do wyrażania uwag skierowanych do Sprzedawcy w sprawie usług świadczonych przez niego świadczonych, a jedynie do subiektywnego odzwierciedlenia wrażenia na temat zakupionego Produktu.
4.

Opinie i oceny są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę w szczególności dla następujących celów:

 1. poprawienia atrakcyjności oferty;
 2. zebrania informacji o Produktach i doświadczeniach Klienta w tym zakresie;
 3. polepszenia zakresu oferowanych Produktów i usług;
 4. umożliwienia innym Klientom zapoznania się z opiniami i ocenami.
5.
Klient dodając opinię i ocenę Produktu wyraża zgodę na publikację opinii opatrzonej wyłącznie jego imieniem wskazanym w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym.
6.
Klient po dodaniu opinii nie posiada samodzielnej możliwości jej modyfikacji lub usunięcia.
7.
Sprzedawca dopuszcza możliwość usunięcia opublikowanej opinii lub oceny na wyraźny wniosek Klienta dodającego opinie lub ocenę, przesłany na adres poczty elektronicznej opinie@armona.pl. Klient – w celu jego weryfikacji – będzie zobowiązany do przesłania otrzymanej uprzednio od Sprzedawcy kopii wiadomości e-mail w której został wysłany formularz z prośbą o wystawienie opinii/oceny.
8.

Sprzedawca nie redaguje Opinii/Wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników ale zastrzega sobie prawo do ich usunięcia (odrzucenia), w szczególności gdy:

 1. naruszają obowiązujące przepisy w prawie polskim i międzynarodowym, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
 2. zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
 3. zawierają odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż www.armona.pl , w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen,
 4. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adrzesy mailowe, oraz wszelkie inne dane podlegające obowiązującej ustawie o Ochronie Danych Osobowych
 5. naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
 6. nie dotyczą w całości lub części opiniowanego produktu,
 7. nie maja wartości merytorycznej,
 8. opinia zawiera treści o charakterze spamu,
 9. są napisane w innym języku niż język polski.
9.
Treści wypowiedzi Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
10.
Klient zamieszcza opinię wyłącznie na własną odpowiedzialność, potwierdzając równocześnie, że jest jej wyłącznym autorem, a tym samym przyjmuje na siebie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw w związku z zamieszczeniem opinii.
11.
Klient z chwilą wystawienia opinii udziela Sprzedawcy licencji niewyłącznej na korzystanie z treści opinii (w części lub w całości) poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie za pośrednictwem stron internetowych w sposób umożliwiający wyświetlanie treści na urządzeniach elektronicznych z wykorzystaniem sieci Internet w każdym miejscu i czasie, niezależnie od liczby oraz formy dostępu lub za pośrednictwem nośników informacji, w szczególności o charakterze reklamowym, w celu promocji i marketingu Produktów i Sklepu internetowego.
12.
Licencja udzielana jest przez Klienta bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i liczbowego oraz bez wynagrodzenia dla Klienta i innych podmiotów uprawnionych do treści. Licencja wygasa z chwilą usunięcia opinii z zasobów Sklepu internetowego.
13.
Ocena produktu wyrażona poprzez pięciostopniową skalę ocen prezentowaną w formie gwiazdek jest średnią wyliczona na podstawie indywidualnych ocen Klientów.